Jardiners.cat

és una empresa de jardineria i treballs forestals nascuda al Parc Natural del Montseny, reserva de la biosfera dins el programa MAB (Home i Biosfera) de la UNESCO des de l'any 1978.
Té la seu a Campins, un petit poble del Vallés Oriental al costat de Sant Celoni i a peu del Massís.
Tenint present el marc legislatiu que ens regula en aquest espai protegit, la nostra activitat sempre ha estat condicionada pel respecte absolut als jardins que cuidem.

La nostre política d'empresa és donar els millors preus i qualitat de servei, gràcies a una negociació contínua amb subministradors, assessors, vivers, transportistes i altres gremis, fet que es tradueix i afavoreix directament a la butxaca del consumidor. Pel que fa els nostres preus interns procurem que siguin molts ajustats a les tasques a realitzar en concret.

Feines que realitzem com a jardiners:
Jardineria, manteniments de jardins, subministrament de material a particulars, creació de jardins, treballs forestals, manteniments de boscos, col.locació de pedra, petita obra d'exterior, tractaments preventius, tala i poda d'arbres, col.locació i manteniments de fustes.