Gespa: col·locadors gespa, manteniments gespa, intal·ladors de gespa, informació...

Gespa: Manteniments de la gespa, cura de la gespa, tractaments

Si ja disposeu de gespa hi ha una sèrie de manteniments que heu de tenir presents perquè la vostra gespa sempre estigui en bon estat.
La gespa requereix talls setmanals, quinzenals o anuals depenent de l'època de l'any, tot i que avui dia hi ha tallagespes que tallen la gespa sola. Tenim que fer front anualment a tots els manteniments de la nostra gespa, com els adobats semestrals, esclarificat, punxar, enceballar, repoblar, aplicar tractaments contra fongs i molses, etc... manteniments de la gespa

Gespa: instal·ladors de gespa amb rotllos o pans de TP i llavors de gespa

gespa

Hi ha dues maneres per poder instal·lar la gespa: col·locació mitjançant rollos de TP o sembrant directament les llavors de gespa a la terra.
Una altra opció no natural és la gespa artificial (de la qual no fem gaire resó).
Entre altres factors per tenir una gespa de qualitat cal esmentar la rellevància que té una bona instal·lació de reg. Per això considerem que la gespa i la seva hidratació van estretament lligades... intal·ladors gespa.

Gespa: informació sobre gespa, servei de muntatge i materials utilitzats.

Cada empresa de jardineria que ofereix serveis de col·locació de gespa, treballa amb diferents qualitats de materials en el seu muntatge: tipus de reg, tipus de terres, tipus de llavors, tipus de adobs, tipus de maquinària. És per això que cada un obté diferents resultats. El jardiner enten que no és el mateix tallar amb una màquina ben esmolada, com tampoc és el mateix utilitzar un tipus de terra per sembrar. És per això que cal tenir un bon criteri a l'hora d'escollir materials.
Per garantir les possibles futures repoblacions de gespa és saber la composició de la llavor triada.
Més informació del servei, pressupostos sense compromís a info@jardiners.cat