Gespa: col·locadors gespa, manteniments gespa, intal·ladors de gespa artificial, per més informació... 659557048Si ja disposeu de gespa, hi ha una sèrie de manteniments que heu de tenir presents, perquè la vostra gespa sempre estigui en bon estat.
La gespa requereix talls setmanals a l'estiu, quinzenals a la primavera i tardor o mensuals depenent de l'època de l'any.
Tot i que avui dia hi ha tallagespes que tallen la gespa sola, tenim que fer front anualment a tots els manteniments de la nostra gespa, abonar-la trimestralment, esclarificar, punxar, enceballar, repoblar, aplicar tractaments contra fongs i molses, etc... manteniments de la gespa

Gespa: instal·ladors de gespa amb rotllos o pans de TP i llavors de gespagespa instaladorsHi ha dues maneres per poder instal·lar la gespa: col·locació mitjançant rollos de TP o sembrant directament les llavors de gespa a la terra.
Una altra opció no natural és la gespa artificial (de la qual no fem gaire resó). Només col.loquem la millor gespa artificial Ecosense 40 de Royal Grass en aquells espais que els clients ho tenen molt clar.
Entre altres factors per tenir una gespa de qualitat cal esmentar la rellevància que té una bona instal·lació de reg. Per això considerem que la gespa i la seva hidratació van estretament lligades... intal·ladors gespa.

Informació sobre gespa, servei de muntatge i materials utilitzats.Cada empresa de jardineria que ofereix serveis de col·locació de gespa, treballa amb diferents qualitats de materials en el seu muntatge: tipus de reg, tipus de terres, de llavors, de maquinària.

És per això que cadascú obté diferents resultats. Un bon mestre jardiner enten que no és el mateix tallar amb una màquina ben esmolada, com tampoc és el mateix utilitzar un tipus de terra per sembrar. És per això que cal tenir un bon criteri a l'hora d'escollir materials i profesionals.

Per més informació del servei i pressupostos sense compromís a info@jardiners.cat o trucar per telf al 659557048