Col.locació fustes d'exterior

Treballar com a jardiners, ens a dut a implicar-nos molt més en les nostres tasques. La feina de guarnir els espais en tot el seu conjunt ens ha fet creadors de relacions socials. Entenem que el espai crea les relacions que si donen. Per això és important saber crear totes aquells elements del mobiliari que composen el jardí. La col.locació d'aquest elements com poden ser les tarimes de fusta, poden donar molt de lloc a la nostre interacció amb l'espai.

No sols això sino que els efectes que es crean amb aquest elements, com poden ser la valles de fusta ens proporcionar situacions de benestar simplement pel fet de seri. info@jardiners.cat fustes autoclau fustes d'exterior col.locadors de fusta tanca amb fusta col.locació fusta extrior pi cuperitzat