Gespa i els seus manteniments. Tractaments. Adobads. Esclarificats. Oxigenació. Talls.


Quan i com decidir que és l'hora d'esclarificar una gespa?

Aquesta decisió és de fàcil observació. Esclarificarem la gespa quan i hi han restes com gespa morta, pinassa, fullaraca per sota del nivell de tall.
Tot aquest material orgànic dificulta l'entrada d'aigua i el aprofitament dels abonaments. Afavoreix l'aparició de molses i dificulta la proliferació i germinació de les llavors de gespa.

Quan oxigenarem la gespa del nostre jardí?

El jardiner oxigenarà quan el terra estigui tan compacte que les arrels de la gespa no pugin arrelar al plantar la llavor

Com i quan fer abonaments a la gespa de casa nostre


Dues aportacions al any, preferiblement a la primavera i finals de tardor.

Quan, com i amb que s'ha de tallar la gespa del jardí<>
És recomanable tallar-la quan més sovint millor però això seria un ideal, el mínim tall deuria ser: Primavera i tardor tall quinzenal, setmanal a l'estiu i mensual al hivern
Tractaments i enemics de la gespa: tractaments preventius i de xoc
Tractaments preventius per el amarronament de la gespa, amb sulfat de ferro per a molses i bolets, insecticides per a tractaments de xoc com la larva del escarbat. info@jardiners.cat